تماس با ما در رندباز، دیده و شنیده می‌شوید! ما آماده شنیدن درخواست‌ها، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما هستیم. شما می‌توانید با تماس تلفنی و ارسال ایمیل، پیام خود را به ما برسانید.